16.04.2004
 

indirin
{

KOMŞULARIMIZA KARŞI GÖREVLERİMİZ

Muhterem Mü’minler!

Yüce dinimiz İlâm, komşu haklarına büyük önem vermiş ve komşu hakları hususunda emir ve tavsiyelerde bulunmuştur. Komşu ile iyi geçinmek, iyi bir Müslüman olmanın alâmeti sayılmıştır.

Bu sebeple, kalbi imanla aydınlanmış, gönlü İslâm’ın güzellikleriyle bezenmiş olan her Müslüman’ın yakın uzak bütün komşularına iyilik etmesi ve onlara hayırlı bir komşu olması gerekmektedir. Âile bireylerinden sonra, insanın en yakın çevresi komşularıdır. Müslüman, komşularıyla güzel geçinen, seven, sevilen, aranan ve onlara güven veren bir insandır. Çünkü, çevresine güven vermeyen bir insan, olgun bir mü’min olamaz.

Bir âyet-i kerimede, Cenab-ı Hak, şöyle buyuruyor:

“Allah’a ibâdet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve hizmetinizde bulunan kimselere iyilik edin...”1

Peygamberimiz (s.a.v.) de, şöyle buyurmuşlardır.

“Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse, komşusuna iyilik etsin”2

“Allah katında arkadaşların en iyisi, arkadaşına iyi davranan; komşuların en iyisi de, komşusuna en iyi davranandır."3

“Cebrail (a.s), bana komşuyu o kadar tavsiye etti ki, onu bana mirasçı yapacak zannettim”4

Aziz Mü’minler!

Görülüyor ki komşu hakları dinimizin üzerinde titizlikle durduğu bir konudur. Bu itibarla, iyilik ve ikramda bulunmak, selamlaşmak, ziyaretlerine gitmek, yardımlarına koşmak, sevinçlerini ve kederlerini paylaşmak, güler yüzlü davranmak, hediyeleşmek, düğün ve derneklerine katılmak, cenazelerine iştirak etmek, başsağlığı dilemek, zarar verecek hareketlerden sakınmak, ayıp ve kusurlarını araştırmamak, ihtiyaçlarını gidermeye çalışmak, komşularımıza karşı başlıca görevlerimizdir.

Aziz Mü’minler!

En yakın komşumuzdan başlamak suretiyle evimizin ve iş yerimizin civarında bulunan herkes komşumuzdur. Dolayısıyla her birisinin üzerimizde komşuluk hakları bulunmaktadır. Komşu ifadesi, inansın, inanmasın bütün komşuları içine almaktadır. Her Müslüman, en yakından başlamak üzere, bütün komşularına elinden gelen ilgiyi göstermelidir.

O halde Değerli Mü’minler, kendimiz için istediğimizi komşularımız için de istemeliyiz. Müslüman olmayan Komşularımızı da gözetmeliyiz. Koşularımızla güzel geçinmeli, onları hiçbir şekilde rahatsız etmemeliyiz. Gizli sırlarını araştırmamalı, eksikliklerini gidermeye çalışmalı, sevinç ve kederlerine ortak olmalı, her hususta yardımlarına koşmalıyız.

Unutmayalım ki, olgun Müslüman, kimseye zararı dokunmayan, çevresine güven veren ve daima iyilik yapan kimsedir.
________________________
1- Nisa,4/36
2- Buhari ve Müslim.
3- et-tac,c.5.
4- Buhari ve Müslim.

 
hutbe arşivi
ana sayfa
kubaweb-2000